Rozwój zawodowy

Droga do pracy marzeń – część 2: Typy osobowości zawodowych według J.L. Hollanda

24/03/2019

 

Z badań wynika, że nasz główne cechy osobowości, pasje i zainteresowania kształtują się w okresie dziecięcym i pozostają względnie niezmienne (Tom Rath „Strenghsfinder 2.0”). A to oznacza, że nawet jeśli osiągniemy tzw. sukces, to często tłamsimy w sobie niezrealizowane marzenia. Tak było ze mną, o czym pisałam już w części 1 drogi do pracy marzeń (tutaj).

 

 

W części pierwszej pisałam również o tym, że źródłem satysfakcji z wykonywanej pracy są trzy czynniki:

 • Zainteresowania – co cię fascynuje?
 • Umiejętności i zdolności – uzdolnienia przyrodzone i nabyte; to, co przychodzi ci z łatwością.
 • Osobowość – jak lubisz pracować?, jak lubisz wchodzić w interakcje z innymi?

 

 

 

 

 

Dzięki opisanemu w części pierwszej ćwiczeniu :Oś życia” możesz zidentyfikować i przeanalizować dwa czynniki: zainteresowania oraz umiejętności i zdolności.

 

Osobowość i otoczenie

 

Teraz czas na to, aby sprawdzić trzeci element, czyli jaką masz osobowość i w jakim otoczeniu lubisz pracować. Satysfakcja z wykonywanej pracy w bardzo dużej mierze zależy od stopnia dopasowania otoczenia zawodowego i osobowości pracownika.

 

Najlepiej opis „ludzkich” środowisk pracy opisał amerykański psycholog John L. Holland. Teoria Hollanda jest jedną z teorii dotyczących rozwoju zawodowego. Holland odkrył coś, co teraz wydaje się oczywiste: zainteresowania zawodowe są wyrazem naszej osobowości. A to oznacza, że swoją osobowość przejawiamy w naszych wyborach zawodowych, podobnie jak to pokazujemy wybierając przyjaciół, zainteresowania, szkoły czy sposób rekreacji.

 

 

6 TYPÓW OSOBOWOŚCI ZAWODOWYCH wg. Hollanda:

 

1. (R) Typ REALISTYCZNY – reprezentowany jest przez osoby, które lubią poprzez działanie rozwiązywać różne problemy. W pracy używają maszyn, narzędzi przy obsłudze obiektów, produkcji, przetwarzaniu surowców, ich wydobywaniu, przy uprawie roślin, hodowli zwierząt. Dobrze się czują realizując zadania, w których trzeba się napracować fizycznie.

 • Wymagane umiejętności: zdolności mechaniczne, manualne, siła fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł.
 • Preferowane wartości: zdrowy rozsądek, uczciwość, korzyści materialne uzależnione od efektów pracy, mocny charakter, odważny styl życia.
 • Preferowane czynności: związane z aktywnością fizyczną.
 • Określa siebie jako człowieka praktycznego, konserwatywnego, posiadającego lepsze zdolności manualne niż społeczne.
 • Postrzegany przez innych jako wytrwały, szczery, gospodarny, polegający na sobie.
 • Unika zawodów, w których przeważają kontakty z innymi ludźmi.
 • Typowe zawody: elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawody rzemieślnicze. Zawody związane z przetwórstwem surowców, leśnik, ogrodnik, rolnik.

W skrócie, REALISTYCZNY = ludzie lubiący przyrodę, ruch, narzędzia i maszyny.

 

 

2. (B) Typ BADAWCZY (zwany również dociekliwym) – dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszukuje prawdy analizując rzeczy, zjawiska, myśli, uczucia. Lubi w pracy spotykać się z abstrakcyjnymi, skomplikowanymi problemami, wyzwaniami, oceniać, tworzyć teorie.

 • Wymagane umiejętności: studiowania i pogłębiania wiedzy, naukowe, analityczne, matematyczne, techniczne, łatwość wysławiania się i pisania prac wzbogacających aktualny stan wiedzy.
 • Preferowane czynności: intelektualne, analityczne, ukierunkowane na pokonywanie nieoczekiwanych utrudnień.
 • Widzi siebie jako osobę inteligentną, metodyczną, sceptyczną, dokładną, posiadającą znajomość rzeczy.
 • Postrzegany przez innych jako inteligentny, wykształcony, niezależny, introwertywny.
 • Unika sytuacji wymagających zdolności przywódczych.
 • Typowe zawody: antropolog, astronom, archeolog, biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog.

W skrócie, BADAWCZY = ludzie ciekawi wszystkiego, lubiący poznawać i analizować różne rzeczy.

 

 

3. (A) Typ ARTYSTYCZNY – lubi zajmować się sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, rozwija pomysły, koncepcje, tworzyć nowe rzeczy. Preferuje zachowania kreatywne, niecodzienne sytuacje, wymianę myśli. Woli pracować w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Problemy rozwiązuje przez tworzenie.

 • Wymagane umiejętności: sprawność rąk, oczu, wyostrzony słuch, inteligencja i kreatywność, aby z fantazją uprawiać sztuki piękne, muzykę oraz pisarstwo.
 • Preferowane wartości: oryginalność, niezależność, idealizm, piękno.
 • Preferowane czynności: aktywność intelektualna, twórczość muzyczna, aktorska, literacka, plastyczna, rzeźbiarska.
 • Określa siebie jako osobę obdarzoną wyobraźnią, otwartą na otoczenie, niezależnego intelektualistę.
 • Postrzegany przez innych jako skomplikowany idealista, niezwykły, wrażliwy, twórczy, niedbały, niepraktyczny.
 • Unika rutyny i ustalonych reguł.
 • Typowe zawody: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf ilustrator, kompozytor, malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta.

W skrócie, ARTYSTYCZNY = artyści, ludzie z wyobraźnią, innowacyjni.

 

 

4. (S) Typ SPOŁECZNY (zwany również towarzyskim) – lubi zajęcia z innymi ludźmi: pomaga, doradza, wyjaśnia, informuje, opiekuje się innymi, leczy. W pracy z innymi używa słów uczuć, idei.

 • Wymagania: uzdolnienia – talenty społeczne, umiejętność kontaktowania się i postępowania z innymi, empatii, życzliwości, towarzyskości, kojącego oddziaływania na innych.
 • Preferowane wartości: sprawiedliwość, odpowiedzialność, idealizm, rozumienie innych, troska o ich dobro.
 • Preferowane czynności: praca z innymi, w celu udzielenia im pomocy i ułatwiania życia.
 • Postrzega siebie jako osobę empatyczną, cierpliwą, odpowiedzialną, wyrozumiałą, otwartą na problemy innych.
 • Postrzegany przez innych jako taktowny, cierpliwy, przyjazny, uczynny, miły, uprzejmy, współczujący, serdeczny, wielkoduszny.
 • Unika czynności o charakterze technicznym, manualnym, wymagających dużego wysiłku fizycznego.
 • Typowe zawody: fizjoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener.

W skrócie, SPOŁECZNY = ludzie skłonni do pomagania, kształcenia i służenia innym ludziom.

 

 

5. (P) Typ PRZEDSIĘBIORCZY – lubi pracę z ludźmi, ale ukierunkowaną na osobiste korzyści. Lubi mieć władzę, pieniądze, wpływać na innych, kierować, przewodzić, przekonywać innych do celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych.

 • Wymagania: umiejętności z zakresu kierowania, nakłaniania innych, organizowania, pewność siebie, zdolności krasomówcze.
 • Preferowane wartości: władza, sukces finansowy i społeczny, wpływy.
 • Preferowane czynności: nakłanianie, kierowanie.
 • Postrzega siebie jako osobę towarzyską, pewną siebie, energiczną, optymistyczną, podejmującą ryzyko, ugodową, popularną.
 • Postrzegany przez innych jako osoba bystra, ambitna, dbająca o zysk, energiczna, władcza, pewna siebie, przy ciągająca uwagę, poszukująca przyjemności, impulsywna.
 • Unika skomplikowanych zagadnień naukowych.
 • Typowe zawody: adwokat, agent ubezpieczeniowy akwizytor, dyplomata, doradca np. podatkowy, księgarz, makler, menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec.

W skrócie, PRZEDSIĘBIORCZY = ludzie chętnie inicjujący nowe projekty, zakładający firmy oraz mający w tym względzie wpływ na innych.

 

 

6. (K) Typ KONWENCJONALNY – lubi zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Lubi porządek i bezpieczeństwo. Rozwiązuje problemy według ustalonych zasad, instrukcji, reguł i procedur działania, poleceń zwierzchników.

 • Wymagania: uzdolnienia urzędnicze i organizacyjne, rzetelność, dokładność, subordynacja, umiejętność ścisłego przestrzegania instrukcji.
 • Wartości preferowane: oszczędność, konformizm, zarabianie pieniędzy.
 • Postrzega siebie jako osobę sumienną, dokładną, nie rozrzutną, praktyczną, dokładną.
 • Postrzegany przez innych jako systematyczny, zasadni czy, skuteczny, rozważny, kontrolujący się, pedantyczny, bez wyobraźni.
 • Unika konfliktów, problemów interpersonalnych, pracy, w której brak jest jasnych instrukcji.
 • Typowe zawody: archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer, kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator.

W skrócie, KONWENCJONALNY = ludzie lubiący pracę uporządkowaną w szczegółach, prowadzącą do widocznych i całościowych rezultatów.

 

 

Typy osobowości wg. Hollanda można przedstawić graficznie w następujący sposób:


W praktyce typy czyste występują bardzo rzadko. Zgodnie z teorią Hollanda każdy z nas wybiera sobie trzy spośród sześciu typów osobowości (czyli również środowisk ludzkich), które mu najbardziej odpowiadają. Litery oznaczające owe trzy środowiska stanowią twój kod, który nazwano „Kodem Hollanda”.

 

 

Jaki jest twój kod Hollanda?

 

 

Aby to sprawdzić zapraszam cię do wykonania Ćwiczenia Bankietowego, które opisał Richard N. Bolles w swojej książce „Jakiego koloru jest twój spadochron?”.

 

Wyobraź sobie, że sześciokąt z rysunku powyżej, to widok sali bankietowej widzianej z góry, w której właśnie odbywa się bankiet. W trakcie bankietu ludzie o tych samych, bądź podobnych zainteresowaniach, skupili się w tych samych rogach. Masz więc rogi: S, A, B, R, K, P. Jeśli nie pamiętasz, co oznaczają litery, to wróć do 6 typów osobowości zawodowych wg Hollanda opisanych wcześniej w poście.

 

A teraz odpowiedz na pytania:

 1. Ku któremu z rogów Sali spontanicznie byś się skierowała, aby dłużej przebywać wśród ludzi, z którymi najbardziej lubisz spędzać czas? Pomijamy kwestię nieśmiałości czy lęku przed rozmawianiem z innymi. Napisz obok odpowiednią literę.
 2. Po 15 minutach wszyscy poza tobą bywalcy tego rogu postanowili udać się w miasto na inny bankiet. Ku której grupie byłabyś skłonna się przemieścić, aby dłużej przebywać wśród ludzi, z którymi lubisz spędzać czas? Napisz literę obok.
 3. Po następnych 15 minutach również i ta grupa opuszcza salę. Ku której grupie byłabyś skłonna się przemieścić, aby dłużej przebywać wśród ludzi, z którymi lubisz spędzać czas? Napisz literę obok.

 

Trzy kolejno wybrane przez ciebie litery, to twój kod Hollanda. A teraz możesz sobie zapisać twoje wstępne oświadczenie na temat przyszłej pracy lub nowego zawodu.

 

 

Na przykład mój kod Hollanda, to SAP i gdybym miała opisać moje oświadczenie, to brzmiałoby to tak:

Najbardziej odpowiada mi praca i wykonywany zawód, w którym pomagam innym. Pomaga mi w tym m.in. wyjątkowa sprawność w komunikacji słownej (S). Lubię przebywać w otoczeniu ludzi, którzy mają duszę artystyczną, są otwarci, kreatywni i nastawieni innowacyjnie. Chcą się uczyć i rozwijać. (A). Poza tym lubię ludzi, którzy lubią pracować z innymi ludźmi, przekonując ich, zarządzając nimi, którzy lubią przewodzić, aby osiągać cele lub osiągać korzyści ekonomiczne (P).

 

Kiedy to odkryłam, to już wiedziałam w jakim kierunku iść. 🙂

 

 

Podsumowując, nawet najlepszą pracę otaczający nas ludzie potrafią zamienić w największy koszmar! Z kolei wspaniali ludzie potrafią uczynić coś wspaniałego z całkiem przeciętnego zajęcia. Wiem o czym piszę, bo pracowałam w różnych miejscach i zawsze potarzam: biznes i życie, to relacje! Liczy się przede wszystkim człowiek.

Warto zapamiętać żeby celem poszukiwań była praca nadająca sens naszemu życiu, czyli taka, która jest dla nas źródłem satysfakcji – PRACA MARZEŃ. Satysfakcja z wykonywanej pracy, to wypadkowa trzech czynników: zainteresowań, zdolności i umiejętności oraz twojego typu osobowości i otoczenia w jakim lubisz pracować.

Kiedyś nie miałam pracy marzeń, a teraz w końcu ją mam. To była długa droga odkrywania kim jestem, co tak naprawdę chcę robić i jaką wartość mogę dać innym. Ale nic nie zadzieje się samo. Pamiętaj, że zmiana zaczyna się od Ciebie!

 

 

 

Dziękuję, że tu jesteś 🙂

Pozdrawiam,

Renata

 

 

 

 

Jeśli masz z tym wyzwanie, chcesz wprowadzić zmiany w życiu zawodowym lub spojrzeć z innej perspektywy, aby zrealizować swoje cele, ale sama nie dajesz rady, to może okaże się że jest nam po drodze. W sprawie wsparcia i współpracy (coaching kariery): kontakt@renatadriscoll.com.pl. Zajrzyj na moją stronę zawodową: www.renatadriscoll.com.pl

 

 

 

P.S. Podoba Ci się ten post? Może też spodoba Ci się kategoria STYL ŻYCIA/ CHCE SIĘ ŻYĆ i/lub ROZWÓJ ZAWODOWY.

 

 

Proszę, nie zapomnij kliknąć w serduszko poniżej jeśli podobał ci się mój post – każdy może to zrobić – nie trzeba się rejestrować 🙂

 

Poniżej jest miejsce na komentarz, uwielbiam czytać twoje komentarze i ciekawa jestem, co sądzisz o tym poście. Zostaw komentarz tu lub na fanpage’u FB

 

Możesz też dodać komentarz anonimowo. Kliknij okienko komunikatu, a następnie wpisz swoje imię lub pseudonim („Name”) pod „albo zarejestruj w Disqus” podając swój email oraz klikając „Wolę pisać jako gość”. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji.

 

 

47

Witaj na moim blogu, mam na imię Renata, jestem mentorką, trenerką, coachem ICF i praktykiem biznesu. Tutaj dzielę się z Tobą moją pasją do życia, stylu, piękna i kolorów. Chcę Ci pokazać jak wyglądać z klasą i stylowo po 40. i przy tym dobrze się bawić! Będę Cię namawiała do rozwoju osobistego i zawodowego oraz niezależności. Cieszę się, że tu jesteś :)
Moja strona zawodowa: https://renatadriscoll.com.pl/

Instagram has returned invalid data.

follow

zBLOGowani.pl